Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua


M'AGRADARIA USAR LES AIGÜES RESIDUALS DEL MEU PLANETA PER: M'agradaria que l'aigua que es pugui resiclar,donarla a tothom del món que no pot veuren i així farem un bon us amb l' aigua i tothom podra gaudir de l'aigua.

ARNAU VICENTE POLINARIO (ANGLÈS - España)