Un viatge planetari cap al meravellós món de la depuració de l’aigua


M'AGRADARIA USAR LES AIGÜES RESIDUALS DEL MEU PLANETA PER: para limpiar el agua y darselo a la gente que nesesita esa agua.Tambien hacer un coche que solo nessesita agua y no nesesita gasolina para no contaminar el planeta.

sarah cayuela litvak (PLATJA D´ARO - España)